Základne informácie

     Obchodné meno: BOINSTALL
     Meno a priezvisko: Miroslav Bocan
     Vek: 29 rokov
     Bydlisko: Kysucká 4, 040 11 Košice II
     IČO: 50027395

     Prax a skúsenosti

     Vzdelanie: Stredné odborné so zameraním na odbor vodár, kúrenár v Košiciach
     Prax: 4 ročná povinná na škole a externe vo firme
     Pracovné skúsenosti:
     - 2 roky v Košických firmách
     - 1/2 roka v Nemecku (Augsburg, Mníchov) ako Kundendienst (zákaznicky servis)
     - 1 rok v Nemecku (Augsburg) ako údržbár penziónu
     - od roku 2016 ako živnostník na Slovensku