Cenník platný od 30.09.2019

Minimálna celková cena práce je pevne daná, pokial víjde podľa ceníka moja cena práce u Vás na menej ako 20 €, platíte napriek tomu 20 € + doprava. Je to ochrana na finančne drobné zákazky, ktoré sa mi inak neoplatí ani robiť. Za pochopenie ďakujem.
V tomto ceníku nie sú zohľadnené ceny za materiál, tie si hradí zákazník sám, alebo zaplatí za cenu potrebného materiálu zvlášť s cenou za prácu.

CENNÍK OPRÁV
  Umývadla, drezy
  Jednotka
  Cena
  Výmena alebo montáž úsporného perlátora na batériu
  ks
  2.99 €
  Odstránenie silikónu umývadlo/drez
  ks
  5.55 €
  Výmena tesnení a filtrov na batériach
  ks
  6.25 €
  Výmena rohového ventilu na umývadlo
  ks
  6.25 €
  Výmena odtoku z umývadla/drezu
  ks
  7.45 €
  Nový silikón na umývadlo/drez
  ks
  od 8.95 €
  Oprava kohútikovej batérie
  ks
  od 10,99 €
  Výmena karťuše v pákových batériach
  ks
  15.20 €
  Nové šrúby s úchytmi bez vŕtania na (umývadlo/drez)
  ks
  16.50 €
  Nové šrúby s úchytmi s vŕtaním na (umývadlo/drez)
  ks
  20.50 €
  Nové šrúbenia,(adaptérov) na batériu (umývadlo/drez)
  ks
  25.50 €
  Výmena celého sifónu, alebo jeho súčasti
  ks
  26.85 €
  Prečistenie odpadu ručným krtkom do DN 50 (len čiastočné a organické upchatie)
  ks
  30.50 €
  Prerobenie napojenia odpadu na sifón
  ks
  DOHODOU
  Záchody, bidety
  Odstránenie silikónu záchod, bidet
  ks
  1.55 €
  Nový silikón na záchod, bidet
  ks
  5.95 €
  Výmena bidetovej hadice, alebo hlavice
  ks
  6.45 €
  Výmena wc dosky
  ks
  8.75 €
  Výmena flexi hadice na wc
  ks
  8.75 €
  Výmena rohového ventilu na wc
  ks
  6.25 €
  Výmena napúšťacieho ventila na wc
  ks
  10.75 €
  Nové navŕtanie a upevnenie wc
  ks
  12.90 €
  Výmena splachovača na wc
  ks
  27.65 €
  Výmena odpadovej pripojky na wc (harmnika, atď.)
  ks
  31.65 €
  Prerobenie odpadovej pripojky na wc
  ks
  DOHODOU
  Vaňe, sprchy
  Odstránenie silikónu okolo vaňe/sprchy
  ks
  od 5.55 €
  Výmena alebo montáž úsporného perlátora na batériu
  ks
  5.75 €
  Výmena sprchovej hadice, alebo hlavice
  ks
  5.75 €
  Vymena tesnení a filtrov na batériach
  2ks
  7.35 €
  Nový silikón okolo vaňe/sprchy
  ks
  21.20 €
  Oprava kohútikovej batérie
  ks
  21.25 €
  Výmena sifónu pod vaňou
  ks
  24.25 €
  Výmena sifónu pod sprchovým kútom (bez nutnosti vyberať vaničku)
  ks
  24.50 €
  Nové lišty/gumy okolo vaňe
  ks
  27.50 €
  Výmena sifónu pod sprchovým kútom (nutnosť vyberať vaničku)
  ks
  64.50 €
  Rádiatori
  Odvzdušnenie rádiatora
  ks
  1.15 €
  Výmena odvzdušňovacieho ventilu
  ks
  3.25 €
  Vymena termohlavice na rádiatore
  ks
  7.75 €
  Výmena netesniaceho šrúbenia na rádiatore
  ks
  11.45 €
  Výmena ventila na rádiatore bez nutnosti odstavenia stúpačky
  ks
  25.50 €
  Vypustenie/napustenie stupačky
  ks
  40.25 €
  Ostatné
  Ostatné druhy vodoinštalatérskych, kúrenárskych opráv
  PO DOHODE